Intro-BW

För beställning av bilder:
utefoto@hotmail.com
070-522 91 53

Svartvitt - Black and white

En del bilder där ljuset är ointressant eller där färgerna gör att det känns rörigt kan ibland tjäna på att konverteras till svartvitt. Ofta blir intrycket av en svartvit bild lite mer dämpat och man får mer distans till motivet, troligen pga att vi uppfattar verkligheten i färg. Svartvita bilder känns också mer tidlösa i mitt tycke än färgbilder. Vissa motiv passar också extra bra som svartvita bilder, gärna bilder som innehåller starka linjer och former. Vill man renodla ett motiv och ge det ett mer konstnärligt uttryck så kan svartvitt vara lösningen. I och med att man ändrar radikalt på det sätt på vilket vi uppfattar verkligheten när man tar bort färgen, så tycker jag dessutom att man är lite friare när det gäller att ändra på andra detaljer som t ex ljus, kontrast, kornighet osv. Man behöver alltså inte vara lika dokumentär och nära verkligheten som vid färgfoto. Här är exempel på några av mina mest lyckade försök. Gemensamt för de flesta av mina svartvita konverteringar är också att det ofta inte är frågan om rena naturbilder. Här är det något annat än naturens skönhet jag vill förmedla och snarare en känsla än en dokumentation av verkligheten.